Ομιλία στο 28ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ενδοφακών

Ο Κ. Σαμαράς ως ομιλητής και εκπαιδευτής στo 28ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής τον Φεβρουάριο του 2014.

scan

scan-3