Πρώτη ένθεση ενδοφακού στην Ελλάδα

Παρακολουθήστε την διαδικασία της πρώτης ένθεσης Τριεστιακού τορικού ενδοφακού μετα απο επέμβαση καταρράκτη στην Ελλάδα για πλήρη ανεξαρτησία απο γυαλιά, τον Μάρτιο του 2014