Σημαντική παρουσία του Κ. Σαμαρά ως ομιλητη στο 32ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Φωτογραφία του χρήστη AthensLaserSight.Φωτογραφία του χρήστη AthensLaserSight.

Φωτογραφία του χρήστη AthensLaserSight.Φωτογραφία του χρήστη AthensLaserSight.Φωτογραφία του χρήστη AthensLaserSight.Φωτογραφία του χρήστη AthensLaserSight.Φωτογραφία του χρήστη AthensLaserSight.Αλλη μια πολύ σημαντική επιστημονική παρουσία της AthensLaserSight και του Κ. Σαμαρά με 8 συμμετοχές σε ομιλίες, ζωντανά χειρουργεία και wet labs κατα τη διάρκεια του 32ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, στην Αθήνα 1-4 Μαρτίου 2018.