Η φιλοσοφία και ο πρωταρχικός σκοπός της AthensLaserSight είναι η παροχή οφθαλμολογικών υπηρεσιών (επεμβάσεις, θεραπείες), ανάλογων με αυτές των οφθαλμολογικών κέντρων με παγκόσμια φήμη στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε επίπεδο Fellowship, στα οποία ο κ. Κων. Σαμαράς έχει ειδικευθεί, μετεκπαιδευθεί και εξειδικευθεί και στις κλινικές των οποίων υπηρέτησε επί 15ετία.

Ο εξοπλισμός στον οποίο έχει πρόσβαση η AthensLaserSight μέσω συνεργαζόμενων προς αυτή κέντρα είναι πάντα τελευταίας τεχνολογίας και υπάρχει η ευχέρεια και η δυνατότητα επιλογής μηχανημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες πού απαιτεί το κάθε περιστατικό.

Laser διόρθωσης μυωπίας/υπερμετρωπίας /αστιγματισμού Schwind Amaris 1050

Laser διόρθωσης μυωπίας/υπερμετρωπίας /αστιγματισμού με το Schwind Amaris 750

Η βαθιά γνώση των ιδιοτήτων και των πλεονεκτημάτων της χρήσης της τεχνολογίας Femtosecond Laser στη διαθλαστική χειρουργική (FemtoLASIK), στη εμφύτευση των ενδοκερατοειδικών μοσχευμάτων Keraring και στις επεμβάσεις καταρράκτη υψηλής τεχνολογίας, είναι που διαφοροποιούν την AthensLaserSight και τον Κ. Σαμαρά ο οποίος έχει εξειδικευθεί στο Ηνωμένο βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε επίπεδο Fellowship στις τεχνικές αυτές στη Διαθλαστική Χειρουργική, Χειρουργική Καταρράκτη και Κερατοειδούς.

Laser αφαίρεσης καταρράκτη Alcon LensX

Laser αφαίρεσης καταρράκτη με το Alcon LensX

Κυρίαρχο ρόλο όμως έχουν και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν, οι πιστοποιημένες γνώσεις, η πιστοποιημένη εκπαίδευση και η εμπειρία τού γιατρού, από την υπηρεσία του, σε νοσοκομεία και οφθαλμολογικά κέντρα με παγκόσμια ακτινοβολία τα οποία είναι αναγνωρισμένα από την διεθνή οφθαλμολογική επιστημονική κοινότητα.

Laser δημιουργίας flap στην επέμβαση FemtoLasik με Ziemer Leonardo DaVinci Z4

Laser δημιουργίας flap στην επέμβαση FemtoLasik με το Ziemer Leonardo DaVinci Z4

Αυτά είναι η εγγύηση για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση τού ιατρικού εξοπλισμού.