Ο έλεγχος άνευ αμοιβής περιλαμβάνει απλά τεστ και μια ενημέρωση για να καθοριστεί η κατάλληλη διαθλαστική διόρθωση. Ένας ολοκληρωμένος έλεγχος περιλαμβάνει μια πλήρη αξιολόγηση με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με σκοπό την προετοιμασία του ασθενούς για Διαθλαστική Επέμβαση.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία του εξεταζόμενου

Προσωπικά στοιχεία
Διεύθυνση
Τρόποι επικοινωνίαςΕπιπρόσθετα σχόλια