Διαβάστε εδώ περισσότερα άρθρα του ιατρού.

Femtosecond laser-assisted lamellar keratoplasty (FSLK) for anterior corneal stromal diseases.
Radwan Almousa, Σαμαράς Κ, Saj Khan, Damian B Lake, Sheraz M Daya
Corneoplastic Unit, Queen Victoria Hospital, East Grinstead, UK, .
International Ophthalmology 05/2013; DOI: 10.1007/s10792-013-9794-7

Three Methods of Intrastromal Corneal Tattooing.
Daya SM, Σαμαράς Κ, Khan S, Lake D.
Ophthalmology. May 2011 (Video)

Corneal Collagen Cross-Linking: A Review.
Σαμαράς Κ, Lake D.
International Ophthalmology Clinics. 2010 Summer; 50(3):89-100.

A randomised, prospective, bilateral study to investigate the efficacy of riboflavin/ultraviolet A (370nm) corneal collagen cross-linkage to halt the progression of keratoconus.
O’Brart DP, Chan E, Σαμαράς Κ, Patel P, Shah S.
British Journal of Ophthalmology. 2011;95:1519-1524

The Importance of Epithelial Debridement for Riboflavin Absorption Prior to Riboflavin/Ultraviolet-A (UV-A) Corneal Collagen Cross-linkage Therapy: A Laboratory Study Using Spectrophotometry in Porcine Corneas.
O’Brart DP, Σαμαράς Κ, Doutch J, Hayes S, Marshall J, Meek KM.
Έβδομο Κεφάλαιο στο βιβλίο: Mastering Corneal Collagen Cross Linking Techniques-(C3R/CCL/CXL). Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd, 2009.

Effect of Epithelial Retention and Removal on Riboflavin Absorption in Porcine Corneas.
Σαμαράς Κ, O’Brart DP, Doutch J, Hayes S, Marshall J, Meek KM.
Journal of Refractive Surgery. 2009 Sep; 25: 771-775.

Monocanalicular versus Bicanalicular Intubation in External Dacryocystorhinostomy for Primary Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction.
Saleh GM, Tossounis CM, Litwin AS, Gauba V, Σαμαράς Κ, McLean CJ.
Orbit. 2009; 28(2-3): 110-114.

Effect of complete epithelial debridement before Riboflavin-Ultraviolet A corneal collagen crosslinking therapy.
Hayes S, O’Brart DP, Lamdin LS, Doutch J, Σαμαράς Κ, Meek KM, Marshall J.
J Cataract Refract Surg. 2008 Apr; 34(4): 657-661.

Chalazion Induced Hypermetropia: A Topographic Illustration.
Σαμαράς Κ, Lindfield D, Saleh GM, Poole TRG.
Eye. 2008 Feb; 22(2): 318-319.

Βραβείο-Three Methods of Intrastromal Corneal Tattooing.
Σαμαράς Κ, Khan S, Lake DB, Daya SM.
Παρουσίαση Video στο Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας, San Francisco, ΗΠΑ, Oκτώβριος 2009.

Treatment of Conjunctival Papilloma with Paralesional Interferon Alfa-2a.
Almousa R, Daya SM, Σαμαράς Κ, Khan S, Lake DΒ.
Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Bαρκελώνη, Σεπτεμβριος 2009.

Διάκριση-Subconjunctival 10mg of Bevacizumab treatment for corneal neovascularization.
Almousa R, Σαμαράς Κ, Khan S, Lake DΒ.
Παρουσιάστηκε ως ε-πόστερ στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Bαρκελώνη, Σεπτέμβριος 2009.

Corneal Collagen Cross linkage for the treatment of Bullous Keratopathy.
Σαμαράς Κ, O’Brart DP.
Παρουσιάστηκε στην Ημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Νοτίου Αγγλίας, Νοσοκομείο St.Thomas’, Λονδίνο, Δεκέμβριος 2008.

Effect of Epithelial Retention and Removal on Riboflavin Absorption in Porcine Corneas.
Σαμαράς Κ, O’Brart DP, Marshall J, Meek KM.
Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής του Ην. Βασιλείου, Brighton, Nοέμβριος 2008.

An investigation into the importance of complete epithelial debridement prior to Riboflavin/Ultraviolet A (UVA) corneal collagen cross-linkage therapy.
Σαμαράς Κ, O’Brart DP, Doutch J, Hayes S, Marshall J, Meek KM.
Παρουσιάστηκε ως ε-πόστερ στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής, Bερολίνο, Σεπτέμβριος 2008.

Successful use of a specific endothelial transplant to treat corneal decompensation due to Fuch’s endothelial dystrophy.
Tappin M, Georgoudis P, McHugh J, Σαμαράς Κ, Clark C.
Παρουσίαση Video στο Συνέδριο Oφθαλμολογίας της Οξφόρδης, Ιούλιος 2006.

Administration of sub-Tenons triamcinolone during phacoemulsification using a blunt metal cannula through the incision used for sub-Tenon’s anaesthesia
McHugh J, Georgoudis P, Σαμαράς Κ, Clark C, Tappin M
Παρουσιάστηκε ως ποστερ στο Συνέδριο Oφθαλμολογίας της Οξφόρδης, Ιούλιος 2006.

True Endothelial Cell Transplant
Tappin M, Georgoudis P, McHugh J, Σαμαράς Κ, Clark C.
Παρουσιάστηκε ως πόστερ στο Συνεδρίο του Βασιλικού Κολλεγίου των Οφθαλμιάτρων, Μάντσεστερ, Μάιος 2006.

Early results from cataract surgery using no post-operative drops.
Σαμαράς Κ, Georgoudis P, Clark C, McHugh J, Tappin MJ
Παρουσιάστηκε ως πόστερ στο Παγκόσμιo Συνέδριο Οφθαλμολογίας, Βραζιλία, Φεβρουάριος 2006.

Bilateral peripapillary colobomas presenting as pseudoduplication of the optic discs
Σαμαράς Κ, Reginald A, Watson S-L
Παρουσιάστηκε ως πόστερ στο Παγκόσμιo Συνέδριο Οφθαλμολογίας, Βραζιλία, Φεβρουάριος 2006.

Carotid Cavernous Sinus Fistula following Percutaneous Meckels Cave Glycerol Injection for Trigeminal Neuralgia.
Reginald A, Σαμαράς Κ, Watson S-L
Παρουσιάστηκε ως πόστερ στο Παγκόσμιo Συνέδριο Οφθαλμολογίας, Βραζιλία, Φεβρουάριος 2006.

Spontaneous Choroidal Haemorrhage presenting with Angle Closure Glaucoma in a patient with Age Related Macular Degeneration on Warfarin.
Σαμαράς Κ, Reginald A, Rajendram R, Crawley L, Parulekar M, McAllister J
Παρουσιάστηκε ως πόστερ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής Εταιρείας, Μάιος 2005.