Νέο άρθρο του Κ. Σαμαρά για τη Κυτταρική αναγέννηση και μηχανική Κερατοειδούς

Ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στην καλλιέργεια βλαστοκυττάρων, κυτταρική μηχανική και βιοτεχνολογία που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στη θεραπεία των ασθενειών του κερατοειδούς χιτώνα.

UntitledUntitled1