suvr0019Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ή ΗΕΩ για συντομία), είναι μία από τις συχνότερες αιτίες απώλειας της όρασης στους ηλικιωμένους με σχεδόν το 50% των ατόμων άνω των 75 ετών να πάσχουν από κάποια μορφή της.

Ο αμφιβληστροειδής

Ο αμφιβληστροειδής βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού και λειτουργεί σαν το φιλμ σε μια φωτογραφική μηχανή. Είναι το μέρος του ματιού που μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία στη συνέχεια πέρνανε κατά μήκος του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο και παίρνουν τη μορφή της εικόνας που βλέπετε.

Η περιοχή της ωχράς κηλίδας

Αυτή η περιοχή του αμφιβληστροειδή είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής όρασης μας.
Δυστυχώς αυτό είναι το τμήμα του αμφιβληστροειδούς που επηρεάζεται από την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Ο αμφιβληστροειδής εκτός της ζώνης αυτής δεν πλήττεται, πράγμα που σημαίνει ότι η περιφερειακή σας όραση δεν θα επηρεαστεί από την ΗΕΩ. Είναι μόνο η κεντρική όραση που επηρεάζεται προκαλώντας δυσκολία στην ανάγνωση, αλλά όχι μια συνολική τύφλωση.

Τύποι εκφύλισης της ωχράς κηλίδας:

  • Ξηρού τύπου – είναι μια σταδιακή λέπτυνση του κεντρικού αμφιβληστροειδούς που συνήθως παίρνει πολλά χρόνια για να αναπτυχθεί.
  • Υγρού ή δισκοειδούς τύπου – εδώ το σώμα προσπαθεί να θεραπεύσει τη γήρανση του αμφιβληστροειδούς, δημιουργώντας τοπική νεο-αγγείωση που αναπτύσσεται μέσα στον αμφιβληστροειδή. Δυστυχώς, αυτά τα αγγεία είναι πολύ εύθραυστα και συχνά αιμορραγούν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια ξαφνική επιδείνωση της όρασης. Η όραση μπορεί να παραμορφωθεί και οι ευθείες γραμμές, όπως π.χ. τα πλαίσια των παραθύρων, μπορούν να εμφανίζονται σαν να είναι λυγισμένα.

Υπάρχει κάποια θεραπεία;

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ξηρή μορφή για την οποία δεν υπάρχει ειδική θεραπεία εκτός από ειδικά συμπληρώματα διατροφής.- βλ. παρακάτω. Αν και η κατάσταση μπορεί σιγά-σιγά να επιδεινωθεί, ποτέ δεν θα οδηγήσει σε ολική τύφλωση, καθώς συνήθως δεν επηρεάζει την περιφερειακή όραση.

Μερικοί άνθρωποι έχουν την υγρή μορφή της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Η θεραπεία είναι πλέον δυνατόν στις περισσότερες μορφές υγρού τύπου της νόσου λόγω της εισαγωγής των ενέσεων του αντι-αυξητικού παράγοντα των αγγείων, και στο μέλλον ενδεχομένως με ακτινοθεραπεία στην ωχρά κηλίδα.

Τα συγκεκριμένα φάρμακα του αντι-αυξητικού παράγοντα των αγγείων (anti VEGF) έχουν γίνει τώρα η θεραπεία πρώτης γραμμής στις περισσότερες περιπτώσεις υγρού τύπου της νόσου με καλά αποτελέσματα. Άλλες θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη φωτοδυναμική θεραπεία, πιθανώς σε συνδυασμό με ενδοϋαλοειδικές ενέσεις στεροειδών.

Οι ενδοϋαλοειδικές ενέσεις του αντι-αυξητικού παράγοντα των αγγείων

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν υπάρξει σημαντικές πρόοδοι όσον αφορά τη θεραπεία του υγρού τύπου της εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, με την εισαγωγή του αντι-αυξητικού παράγοντα των αγγείων (anti VEGF). Αυτή η θεραπεία έχει φέρει επανάσταση στη θεραπεία του υγρού τύπου της εκφύλιση της ωχράς κηλίδας με αποτέλεσμα ένα σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό απώλειας της όρασης σε σχέση με τις προηγούμενες θεραπείες.

Η εμπειρία με τα φάρμακα του αντι-αυξητικού παράγοντα των αγγείων (anti VEGF) έχει δείξει ότι μέχρι 40 τοις εκατό των ατόμων με οποιαδήποτε μορφή υγρού τύπου ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας διαπίστωσαν μια σημαντική αύξηση στην όραση τους, ενώ με αυτή τη θεραπεία οι υπόλοιποι επωφελήθηκαν από μια σταθεροποίηση της όρασης τους.

Το φάρμακο είναι ένα τμήμα μονοκλωνικού αντισώματος αντι-VEGF που συνδέει όλα τα ισομερή VEGF. Εχει πλήρη άδεια χρήσης στην Ελλάδα και έχει καταστεί η τυπική θεραπεία για την υγρή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Το φάρμακο χορηγείται ως μια σειρά τριών, μηνιαίων ενέσεων, ακολουθούμενη από εξέταση του αμφιβληστροειδή με τομογραφία συνοχής οπτικής σάρωσης (OCT). Πολλοί ασθενείς χρειάζονται ακόμη τρεις ενέσεις λόγω επίμονης νεοαγγείωσης στον αμφιβληστροειδή και ορισμένοι ασθενείς απαιτούν πολύ περισσότερες ενέσεις κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου.

Στην AthensLaserSight χρησιμοποιούμε πλέον όλο και περισσότερο τις ενέσεις αντι-αυξητικού παράγοντα για τη θεραπεία του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας, απόφραξη της φλέβας του αμφιβληστροειδούς και άλλων καταστάσεων που επηρεάζουν τον αμφιβληστροειδή και όπου υπάρχει οίδημα της ωχράς κηλίδας.

Η επέμβαση

Όλα οι ενδοϋαλωειδικές ενέσεις γίνονται σε άσηπτες συνθήκες για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα οποιασδήποτε λοίμωξης και γίνεται σε περιβάλλον χειρουργείου. Η ένεση διαρκεί μόνο λίγα λεπτά, γίνεται με αναισθητικές σταγόνες και δεν είναι συνήθως επώδυνη. Μετά την ενστάλλαξη των σταγόνων του αναισθητικού φαρμάκου η ένεση δίνεται μέσω μιας πολύ λεπτής βελόνας. Ο όγκος της ένεσης είναι πολύ μικρός (συνήθως 0.05ml). Μπορείτε συνήθως να φύγετε απο το νοσοκομείο μέσα σε μια ώρα από την ένεση.

Κατά τη διάρκεια των προσεχών ημερών ίσως υπάρξει κάποια ενόχληση και ερυθρότητα του ματιού, αλλά αυτή είναι ήπια και υποχωρεί αρκετά γρήγορα. Μπορεί να παρατηρήσετε μερικά μυγάκια στην όραση σας, αλλά και πάλι αυτά τα συνήθως υποχωρούν σχετικά γρήγορα.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

  • Ενδοφθαλμίτιδα (λοίμωξη στο μάτι) – υπάρχει κίνδυνος περίπου 0,1% (ένα στα χίλια περιστατικά) για εμφάνιση σοβαρής λοίμωξης στο μάτι μετά από μια ένεση κάθε είδους. Για αυτό το λόγο λαμβάνεται κάθε προφύλαξη για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος μόλυνσης, με πολλαπλές εφαρμογές των αντιβιοτικών πριν και μετά τη επέμβαση και σχολαστική προσοχή στη στείρα τεχνική.
    Στην AthensLaserSight δεν είχαμε ποτέ καμία περίπτωση μόλυνσης στα περιστατικά που κάναμε, παραμείνει όμως η πιο σοβαρή επιπλοκή που σχετίζεται με κάθε ένεση μέσα στο μάτι.
  • Υψηλή πίεση στο μάτι – αυτή είναι συνήθως παροδική και σχετίζεται με το μικρό επιπλέον όγκο του υγρού που εισέρχεται στο μάτι.
  • Αιμορραγία και αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι ασυνήθιστες επιπλοκές που έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία.
  • Υπάρχει ένας μακρινός θεωρητικός συστημικός κίνδυνος ότι οι ενέσεις αντι-αυξητικού παράγοντα VEGF μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων, όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι έρευνες σε αυτό το θέμα είναι αντιφατικές και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα μετά την ένεση σας παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 210-6426688 ή στο 6946658536.

Μπορούν να βοηθήσουν τα γυαλιά;

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα πρόσφατα ελεγμένο ζευγάρι γυαλιά. Τα απλά γυαλιά ανάγνωσης είναι καλύτερα από τα διπλοεστιακά ή τα πολυεστιακά. Αν έχετε δυσκολίες στην ανάγνωση, οι συσκευές χαμηλής όρασης μπορούν να βοηθήσουν. Θυμηθείτε επίσης ότι ο επιπλέον φωτισμός μπορεί να βοηθήσει με την ανάγνωση.

Μπορώ να κάνω κάτι για να μην μου συμβεί;

Χρήσιμες συμβουλές για όλους μικρούς και μεγάλους είναι να φοράτε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου UV και καπέλο με γείσο όταν είστε έξω στον ήλιο.

Σταματήστε το κάπνισμα αν είστε καπνιστής. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι καπνιστές έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να σταματήσετε το κάπνισμα για να μειώσετε την πιθανότητα εμφάνισης ΗΕΩ, καθώς και για την αποφυγή άλλων ιατρικών προβλημάτων.

Τι γίνεται με τα συμπληρώματα διατροφής;

Τα αποτελέσματα από τη μελέτη AREDS, που δημοσιεύθηκε στο Archives of Οφθαλμολογίας (2001) δείχνουν ότι η λήψη συμπληρωμάτων που περιέχουν υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών και ψευδαργύρου, μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο επιδείνωσης της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD).

Τα άτομα υψηλού κινδύνου για την επιδείνωση σε προχωρημένα στάδια της ΗΕΩ, μείωσαν τον κίνδυνο κατά περίπου 25 τοις εκατό όταν έλαβαν θεραπεία με υψηλή συνδυασμένη δόση της βιταμίνης C, βιταμίνη Ε και ψευδάργυρου.

Απο τα συμπληρώματα ωφελήθηκαν ασθενείς τόσο με την υγρή όσο και ξηρή μορφή της ΗΕΩ. Τα συμπληρώματα δεν παρέχουν κανένα όφελος για εκείνους που είτε πάσχουν από πρόωρη ΗΕΩ ή δεν έχουν καθόλου ΗΕΩ. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που έχουν διατροφή πλούσια σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της ΗΕΩ.

Ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα των συμπληρωμάτων διατροφής που αξιολογήθηκαν στη μελέτη αυτή είναι δύσκολο να επιτευχθούν μόνο από τη διατροφή.

Ερευνα με πέντε χρόνια παρακολούθησης των ασθενών που λαμβάνουν τα συμπληρώματα διατροφής, δεν έχει δείξει σημαντικές παρενέργειες. Άλλοι ερευνητές πιστεύουν ότι τα υψηλά επίπεδα της λουτεΐνης και ζεαξανθίνης, μπορούν επίσης να είναι επωφελή για τη μείωση του κινδύνου εξέλιξης της ΗΕΩ και υπάρχουν αρκετές μελέτες σε πειραματόζωα για την υποστήριξη αυτών των συμπερασμάτων.

Επομένως στην AthensLaserSight προτείνουμε να χρησιμοποιείτε συμπληρώματα που περιέχουν όχι μόνο την υψηλή δόση πολυβιταμινών και αντιοξειδωτικών, όπως προτείνεται απο την μελέτη AREDS αλλά επιπλέον λουτεΐνη καθώς και ζεαξανθίνη.

Γενικές συμβουλές

Τηλεόραση
Καθίστε πιο κοντά στην τηλεόραση για να σας βοηθήσει να δείτε, αυτό δεν προκαλεί καμία ζημιά.

Οδήγηση
Πρέπει να είστε σε θέση να διαβάσετε ένα αριθμό κυκλοφορίας άνετα απο απόσταση 20,5 μ.