Το AthensLaser Sight θέλει να σας βοηθήσει να διαπιστώσετε εάν είστε κατάλληλος υποψήφιος για διαθλαστική επέμβαση.

Για την καλύτερη εκτίμηση για το εάν αποτελείτε κατάλληλο υποψήφιο, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ερωτήσεων. Όταν πλέον οι καθημερινές ανάγκες και οι απαιτήσεις από την όρασή σας θα έχουν καθοριστεί μέσω αυτής της φόρμας, το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει κατάλληλα όσον αφορά την Διαθλαστική Διόρθωση με χρήση Laser.


 Στην πολύ κοντινή όραση ( πχ διάβασμα) Στην μακρινή όραση (πχ οδήγηση, τηλεόραση) Στην όραση σε ενδιάμεση απόσταση ( πχ υπολογιστής)


 Γυαλιά ορασεως Μαλακούς φακούς επαφής Τοπικούς φακούς επαφής Αεροδιαπερατοί φακοί επαφής Είναι πολύ σημαντικό να ΜΗ φοράω γυαλιά πρεσβυωπίας Δεν με πειράζει να φορώ γυαλιά πρεσβυωπίας για να δω αντικείμενα σε κοντινή απόσταση Ναι Όχι


 Ναι Όχι


 Ναι Όχι


 Ναι Όχι


 Ναι Όχι